top of page

צילומים משטח הבניה

מוזמנים לצפות בהתקדמות המואצת של בניית ״גרינסייד״

בקרית התרבות החדשה של בת-ים

מוזמנים לצפות בהתקדמות המואצת של בניית ״גרינסייד״

בקרית התרבות החדשה של בת-ים

ינואר 2023

bottom of page