top of page
apartment-4A-G-2-4B-in.jpeg

איכות

איכות נמדדת ברמת חומרי הגמר, בעמידותם, במראה שלהם ובמרכיביהם. טובול ברוקס - דניאל, השקיעה בפרויקט זה תשומת לב כפולה. איכות המוצרים ובחירת חברת בניה מובילה , הם ה-די.אן.איי שלנו, הם הסטנדנט שאנו יוצרים והם השם שהולך לפנינו.

 

מבחינתנו, איכות היא לפני הכל. על כן במכרז קבלן ראשי זכתה חברת אלקטרה בנייה המוכרת והידועה כאחת המובילות והטובות בישראל.

בנוסף חברת הניהול וההנדסה האחים מרגולין , ינהלו ויפקחו מטעמנו בכל שלבי הבניה.

 

בפרויקט הוטמעה ותופעל מערכת פנאומטית ייחודית לפינוי אשפה עם מערכת דחסן ייחודית  כפי שמיושם בפרויקטים יוקרתיים בתל אביב ! הפרויקט יבנה לאור הנחיות  בניה ירוקה ובהתאם לתקנים המחמירים ביותר, שיביאו את איכות החיים בגרינסייד לטובים יותר, תוך שמירה על הסביבה ועל שלוות התושבים. במרכזו של כל בניין 2 אגפים , לכל אגף 2 מעליות . לא יהיו עומסים במעליות ותהה מקסימום פרטיות יחד עם נגישות מיטבית לחניון תת קרקעי ומחסנים שישרתו את כל דיירי המתחם. בחניון הכנות לעמדות טעינה לרכבים חשמליים .

cartoon7.png
bottom of page